Veelgestelde vragen

Heb je vragen over een project? 

 Misschien kun je het antwoord al vinden bij veelgestelde vragen.

Wat kan ik individueel regelen?

Wat kunt u als gebruiker regelen aan de verwarming / koeling installatie?

  • Zowel de verwarming als de koeling kan geregeld worden d.m.v. vier stuks verschillende thermostaten (1x master en 3 x slave) eventuele uitbreiding hiervan is mogelijk, tegen meerkosten, indien gewenst.
  • Per wooneenheid is het gehele jaar mogelijk om te koelen of te verwarmen (de wooneenheid wordt standaard aangesloten met zowel koeling als met warmte door middel van een zgn. 3 pijps systeem).

Bedienings handleidingen e.d. worden bij oplevering verstrekt.

Kan ik individueel van zomer naar winter instelling of als groep?

Kan individueel per wooneenheid, zie ook uitleg vorige vraag.

Ook hiervoor geldt dat er meer informatie staat in de handleiding die bij oplevering wordt verstrekt.

Hoe ga ik van zomer naar winter instelling?

Wat de bovenstaande installatie betreft, hoeven er geen extra handelingen verricht te worden.

Wat gebeurt er met de energierekening als het heel lang bewolkt is?

Langdurige bewolking, langer als gemiddeld per jaar in Nederland (Zutphen), heeft wel invloed op de opbrengst van de PV installatie, wanneer dit het geval is zal er minder elektrische energie terug geleverd kunnen worden aan het net en dus minder voordelig “gesaldeerd” worden. Gevolg hiervan is (bij gelijk blijvend verbruik) dat er netto meer afgerekend dient te worden met de leverancier van de elektrische energie. Oftewel, uw energierekening van de energieleverancier gaat omhoog. Onze opbrengst prognose is gebaseerd op het gemiddelde aantal zonuren in Zutphen, gemeten in de afgelopen 10 jaar.

Wat gebeurt er met de energierekening als er een storing is in de warmtepomp? En betaalt de EenergieMarke ons die extra kosten dan terug in de jaarafrekening?

Energiemarke exploitatie BV heeft verplichtingen die vastgelegd zijn in de warmtewet. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat er bij een storing aan de warmtepomp installatie (bij de centrale warmtepomp installatie wordt een eventuele storing automatisch gemeld) er binnen vier uur een monteur ter plaatse is(dit geld 24 uur per dag 7 dagen in de week). Daarnaast is er in de warmtewet vastgelegd dat u recht heeft op een vergoeding wanneer een storing langer duurt dan 8 uur. Ook de hoogte van de vergoeding is vastgelegd in de warmtewet. Wij hebben deze 1-op-1 overgenomen in de leveringsvoorwaarden van bovengenoemde bv en is onderdeel van het leveringscontract met de individuele gebruikers.

Het uitbetalen van een vergoeding is gebonden aan een termijn en zal niet middels een jaarrekening worden verrekend.

Wat is de NIBUD norm qua energie?

Het NIBUD stelt geen norm vast voor het gebruik van energie. Het NIBUD stelt een gemiddeld verbruik vast aan de hand van verbruikscijfers door de consument. Dit doen zij zowel voor stroom als voor gas. Zie ook de tabel die als bijlage is toegevoegd.

Hoe zijn de kosten van het energieverbruik berekend en met welke prijzen en met welk prijspeil?

Er zijn twee soorten energieverbruik kosten nml;

 • Warmte en koude energie wordt gemeten en afgerekend in giga joules (GJ) prijspeil 2020 is € 26,06 incl btw per GJ, prijs niveau is vastgelegd in de warmtewet.
 • Elektrische energie, gekocht bij eigen leveranciers (iedere gebruiker kiest zijn eigen leverancier), hier hebben wij een gemiddeld elektriciteitstarief, prijspeil 2020, gehanteerd van € 0,2254 incl btw per kilowatt uur (kWh)

Voor het geschatte norm verbruik hebben wij de berekening gebruikt die aangeleverd is door de bouwkundige aannemer en gerelateerd is aan de inhoud, soort gebruik, isolatiewaarde, ventilatiesysteem en positie van de woning t.o.v. het zuiden (Energie Prestatie Coëfficient (EPC) deze berekening is daarna getoetst met de NIBUD-gemiddelde voor deze wooneenheden.

Die EPC berekeningen die precies aangeven hoe zuinig een woning is, zijn ook in de Bouwvergunning verwerkt en gecontroleerd. Met een EPC van 0,25 is uw woning sowieso al bijna 40% zuiniger dan wettelijk verplicht.

Bovengenoemde berekening kan, desgevraagd, eventueel per wooneenheid, door ons verstrekt worden (is door een leek lastig te begrijpen, maar kan door een deskundige getoetst worden)

Elektriciteit wordt steeds goedkoper nu, wat betekent dit voor mijn maandprijzen
 • Prijzen per Giga Joule worden elk jaar opnieuw vastgesteld door de ACM, hier zit een percentage in die een relatie heeft met de energiemarkt prijzen.
 • Prijzen van directe leveranciers van elektriciteit kunnen de gebruikers zelf onderhandelen met hun eigen leverancier. Dit prijsniveau heeft direct invloed op de maandbedragen. (p.s. elektriciteit wordt wel goedkoper maar de verwachting is dat de  transportkosten in de toekomst juist hoger worden).
Wat voor een organisatie is de EnergieMarke?

Energiemarke Exploitatie BV is een organisatie die Energy Service Company’s (ESCo ‘s) exploiteerd.

Belangrijke voorbeelden van positieve eigenschappen van de ESCo die Knarrenhof Zutphen exploiteerd zijn:

 • Een ESCo heeft kennis van installaties, men hoeft dus niet zelf in technische kennis te investeren;
 • De ESCo (Energiemarke) financiert de aanleg van een installatie.
  Heeft Energiemarke alle vereiste vergunningen?

  Voor het Knarrenhof project te Zutphen zijn wij in het bezit van alle benodigde vergunningen.

  Hoe stabiel is Energiemarke als zij ons 2 jaar van warmte moet voorzien?

  Afhankelijk wat u met “stabiel” bedoeld, zijn wij stabiel genoeg om dit “project” aan te nemen, hoe de wereld er na 20 jaar uitziet kunnen wij ook niet voorzien. Echter, onze leveranciers geven een extra garantie en zullen als achtervang optreden wanneer de ESCo haar verplichtingen niet meer na kan komen. Dit is geregeld met Ontwikkelbedrijf Knarrenhof 2 bv.

  Wat gebeurt er met onze warmte als Energiemarke failliet zou gaan bijvoorbeeld in de winter?

  Bij een mogelijk faillissement zal de exploitatie en beheer overgenomen worden door een nieuwe partij. Een curator zal dit gelijk regelen. De te betalen maandbedragen zijn gerelateerd aan de maandelijkse kosten. Met andere woorden: dit zal dan geen financiële consequenties hebben voor de gebruikers.

  Blijven deze maandprijzen gegarandeerd hetzelfde en neemt de EnergieMarke alle risico’s?

  Zoals eerder gemeld zijn de te betalen maandbedragen onderhevig aan de ontwikkelingen op de energiemarkten en zullen jaarlijks aangepast worden. Dit is wettelijk geregeld in de warmte wet. Prijs ontwikkelingen, zowel positief als negatief, laten zich niet voorspellen en wordt door de ACM in het belang van de consument vastgesteld.

  Energiemarke heeft het theoretische energieverbruik & opbrengst berekend en getoetst voor deze doelgroep, aantal gebruikers per wooneenheid en type wooneenheid. Het energieverbruik is mede afhankelijk van de manier hoe er om gegaan wordt met het verbruik van deze energie. Dit is gebruikers-afhankelijk en heeft de ESCo geen invloed op. Zo moet u op extreem koude of warme dagen geen ramen open zetten. Dit zal er namelijk voor zorgen dat uw installatie harder moet werken en dus meer energie zal verbruiken om het in huis koel c.q. warm te houden.

  Met andere woorden; Energiemarke neemt hier geen verantwoording in en zal afrekenen op basis van werkelijk verbruik.

  Een optie zou kunnen zijn dat wanneer men bang is dat het verbruik wezenlijk anders is dan is geprognotiseerd er een afspraak gemaakt wordt om vaker als een keer per jaar af te rekenen. Hier kunnen nadere afspraken over gemaakt worden. Het energie verbruik is overigens door de individuele verbruiker ook zelf bij de houden (in elke wooneenheid zit een eigen meter)

  Ik lees iets van luchtwarmtepompen maar die maken toch lawaai?

  Naast het centrale warmtepompsysteem in de centrale technische ruimte zal in het project een vijftal lucht/water warmtepompen geïnstalleerd worden, deze worden in de buitenlucht geplaatst op neutrale plekken.
  Het geluidsniveau van deze kleine pompen is ruim onder de geldende norm die hier voor gelden. Overigens is het zo dat deze pompen alleen gebruikt worden om extreme piekvraag op te vangen. Dit gebeurt alleen tijdens extreme koude buitentemperaturen.

  Bekijken proef opstelling: Het is mogelijk om een bezoek te brengen op een adres waar een vergelijkbare installatie is geïnstalleerd. Dit is alleen mogelijk wanneer er door ons een afspraak wordt gepland, samen met ons en voor alleen voor een kleine delegatie van de VvE en uiteraard wanneer er geen beperkingen meer zijn i.v.m. het corona virus.

  Wat gebeurt er als dit nieuwe systeem toch niet zo werkt al Energiemarke denkt en wij moeten bijna allemaal meer betalen dan wat is voorgerekent?

  Het is geen nieuw systeem en er is geen enkele reden om te veronderstellen dat het systeem – waar wij volledig achterstaan – niet zo werkt als bedoeld is. Wij nemen de verplichting op ons om gegarandeerd voldoende warmte (en eventueel koude) te leveren en zijn dus zelf ook gebaat bij een gebalanceerd systeem dat zonder storingen zijn werk doet.

  Meer betalen vanwege een niet volgens specificaties werkend systeem is niet aan de orde.

  Bij welk kWh en warmtegebruik per jaar betaal ik deze prijzen? Hoe kan ik controleren dat ik bij dat gebruik toch niet meer betaal?

  Het geschatte verbruik – per specifieke wooneenheid – wordt vermeld in de tabel.

  In elke wooneenheid zit een eigen meter die door de gebruikers zelf af te lezen is. Hiermee kan de bewoner zelf controleren wat het verbruik is geweest.

  In hoeverre zijn we nu echt zelfstandig of nog steeds afhankelijk van prijsstijgingen in de energie-wereld?

  Er dient nog steeds (elektrische) energie ingekocht te worden voor bijvoorbeeld uw verlichting, deze inkoop is afhankelijk van de wereld energieprijzen en de belastingen die hier op geheven worden. U heeft natuurlijk wel de beschikking over zonnestroom en daarmee is een groot deel van uw elektra verbruik voorspelbaar

  U heeft geen last meer van de wisselende gasprijzen omdat de wooneenheden niet worden aangesloten op het gasnet.

  De tarieven die ieder jaar worden vastgesteld door de ACM bewegen mee met de energiemarkt. Echter, de toezichthouder ACM heeft als belang dat de consument voldoende wordt beschermd tegen exorbitante prijsstijgingen

  Wij zitten dus 20 jaar aan Energiemarke vast, is dat niet ongelijk?

  U wordt beschermd door de ACM met behulp van de warmte wet waarin tarieven gereguleerd en gecontroleerd worden.

  De bewoner wordt 20 jaar ontzorgd op het gebied van warmte/koude levering en daarnaast de opwek van duurzame elektriciteit. U loopt economisch en juridisch geen risico over de activa die hiervoor nodig is. Om een dergelijke garantstelling aan te kunnen bieden, is een langdurig contract noodzakelijk

   

  Wat als de boiler van 190 toch te klein blijkt, tot wanneer kan ik hem dan kostenloos vervangen?

  Wij bieden standaard een boiler aan van 190 liter.

  Voor alle duidelijkheid: wanneer de boiler (micro booster) eenmaal gemonteerd is zullen wij hem niet kosteloos vervangen.

  Er is een voorbeeld (“keuze boilercapaciteit”) beschikbaar waar uitgelegd wordt hoeveel wamwater u nodig heeft. Volgens de “norm” heeft u aan een boiler van netto 190 liter voldoende, deze is dan ook standaard aangeboden.

  Als u bijvoorbeeld de voorkeur heeft om langdurig onder de warme douche te staan, kunt u kiezen voor een groter exemplaar.

  Hoeveel kost de boiler echt per maand in euro’s met alle kosten?

  De grotere versie (260 liter) van de warmte pompboiler kost echt € 5,45 incl. btw per mnd (prijspeil 2020) meer. Dit geldt overigens alleen wanneer deze gelijk met de andere installaties aangebracht wordt.

  Wel is het zo dat met het aanschaffen van een grotere boiler u meer energie kunt gaan gebruiken, de keuze om een grotere boiler aan te schaffen is gemaakt omdat er verwacht wordt dat er meer warmwater gebruikt wordt. In de memo “keuze boilercapaciteit” staat hierover een toelichting, afhankelijk van uw extra verbruik kan de extra energie (combinatie van meer Giga Joules & kiloWatt uren) kosten oplopen tot wel € 20,- per maand meer. Dit zijn kosten die rechtstreeks een relatie hebben met uw extra verbruik en niet met de grote van de boiler. Deze boiler heeft door zijn goede isolatie nauwelijks “stilstand” verliezen.

  Kan de Technische Commissie van de VVE inzicht krijgen in uw exploitatie-gegevens?

  Nee, wij maken geen deel uit van uw VvE.

  Wat zijn de afmetingen van de unit in huis? Hoeveel ruimte eromheen moet beschikbaar zijn voor een monteur oftewel hoeveel ruimte houden wij over in onze berging/technische ruimte?

  Wij nemen aan dat u hier de micro booster (boiler) bedoelt. Gegevens over andere units hebben wij niet tot onze beschikking.

  De boiler is een rond vat (zie ook eerder genoemd memo) hij heeft een doorsnede ca. 606 mm en een hoogte van 1570 mm.

  De 260 liter variant heeft dezelfde doorsnede maar is iets hoger.

  Afhankelijk van de manier van aanleg dient u rekening te houden met de leidingen die boven het vat gemonteerd worden.

  Bij storingen en/of onderhoud moet de monteur er aan de voorkant bij kunnen. (incidenteel)

  Hoeveel lawaai maakt de unit?

  De micro booster (boiler) maakt nauwelijks of geen lawaai.

  Waarom zijn de zonnepanelen zo duur?

  Deze zijn niet duur. De gemiddelde Watt piek (Wp) prijs (= vermogen) is voor deze situaties marktconform. De panelen én de omvormer worden 20 jaar lang gefinancierd en gegarandeerd. Daarnaast houden we rekening met het eenmalig vervangen van de omvormer tijdens de duur van de overeenkomst. Ook eventuele storingen aan de zonnepanelen lossen wij voor u op evenals het vervangen van een zonnepaneel indien deze stuk gaat.

  Kan ik er meer bestellen?

  Ja, mits deze keuze op tijd gemaakt wordt. Desgevraagd kunnen wij, individueel, voor u een offerte maken.

  Echter er zijn wat ons betreft een aantal duidelijke voorbehouden namelijk;

  • De aannemer & architect moeten dit goed vinden (esthetisch)
  • De maximale nuts aansluiting per woning (3×25 ampére) kan niet groter worden
  • De fysieke oppervlakte van het dak is beperkt (er kunnen geen extra panelen op het dak van de buren) Voor de gemeenschappelijke daken zal de VVE dan een beslissing moeten nemen, ook hier geldt een fysieke beperking.
   Kan ik een ander ventilatiesysteem toepassen?

   Deze vraag kunnen wij niet beantwoorden omdat wij daar niet over gaan. De vraag kunt u voorleggen aan het bouwbedrijf Nikkels.

   Wel is het zo dat wanneer er gekozen wordt voor een ander ventilatie systeem het energie verbruik anders gaat worden en zullen de directe kosten hiervan ook wijzigen.

   Wat is het effect van dit systeem op binnenklimaat en heel concreet allergie en huisstofmijt?

   Ook deze vraag hoort thuis bij de bouwer van uw woning. Over het algemeen hebben alle moderne ventilatie systemen geen slechte invloed op het binnen klimaat, integendeel, bij juist gebruik, zal het binnen klimaat juist beter worden.

   Zijn alle beschikbare subsidies ingezet om dit systeem, uw inzet aan ons om het betaalbaar te maken? Kan Energiemarke daar een overzicht van geven?

   Nee, wij kunnen geen overzicht geven aangezien er geen subsidie van toepassing is voor nieuwbouw.

   De enige regeling waar u gebruik van kunt maken is het salderen van de eigen opgewekte stroom en uw ingekochte stroom. Deze subsidie zal vanaf 2023 in tien jaar afgebouwd worden zoals nu de verwachting is. De verwachting, dus absoluut nog niet definitief, is dat er vanaf 2023 met 9% per jaar wordt afgebouwd en dat in het laatste jaar met 28% wordt afgebouwd waardoor in 2031 de saldering op nul staat.

   Hoe e.e.a. vorm gaat krijgen is op dit moment nog niet geheel duidelijk en definitief, de Nederlandse regering gaat hierover. Uw boiler is voorbereid op deze situatie. Zodra salderen niet meer interessant is, wordt de opgewekte stroom geleverd aan het voorbereiden van warm tapwater waardoor uw zonne-installatie blijft renderen.

   Geeft de unit straling af?

   Alle elektra apparaten, toegelaten op de Nederlandse markt, hebben een zgn. CE keurmerk, hier worden eisen gesteld over de maximale “elektronische” straling die elk elektrisch apparaat afgeeft. Voor de door ons aangeboden installatie is dit niet anders.

   Als ik toch lawaai en gezondheidsklachten krijg, hoe kan Energiemarke dat dan oplossen?

   “Lawaai” is een subjectief begrip. Wat hierover gezegd kan worden, is dat als de installatie of een onderdeel daarvan meer geluid produceert dan de opgegeven fabrieksnorm, de ESCo de melding zal behandelen als een storing.

   Elders bij warmtepompen zie je altijd dat het effect tegenvalt en de elektriciteitsrekening hoger wordt. Hoe zit dat hier? En wie draagt dat risico?

   Zoals eerder in deze vragen lijst aangegeven, hebben wij een onderbouwde indicatie gegeven over het te verwachten energie verbruik en dus ook de kosten. We hebben geen enkele aanleiding om hier aan te twijfelen. Indien er toch nog onenigheid ontstaat over het werkelijke verbruik ten opzichte van het normatieve verbruik, schakelt EnergieMarke een onafhankelijke deskundige in om de correcte werking van de warmte/koude installatie vast te stellen. Hierbij zal ook gekeken worden naar hoe de bewoner is omgegaan met de installatie.

   De huidige warmte pomp technologie is in een “volwassen” fase beland waarbij de werking voorspelbaar is geworden.

   Wat als er in het weekend een storing is?

   De installatie valt onder de voorwaarden van de warmte wet. Deze wet stelt dat binnen vier uur na het bekend worden van een storing, de monteur aanwezig moeten zijn om het probleem op te lossen. Dit is geregeld met een onderhoudscontract (SLA – Service Level Agreement)

   Dit geldt ook voor weekenden en overige zon- en feestdagen

   Wat als de elektriciteit uitvalt en mijn vriezer ontdooit of mijn vissen sterven in het aquarium?

   Wanneer de pv-installatie uitvalt dan zal de stroom via het reguliere stroomnet van de energieleverancier worden geleverd. U komt dus niet zonder stroom te zitten. Het spreekt voor zich dat wij ervoor zorgen dat uw pv-installatie zo spoedig mogelijk weer in werking wordt gesteld.

   Echter, wanneer de algemene elektriciteit uitvalt dan dient u zich te wenden tot uw energieleverancier dan wel de netbeheerder. Wij kunnen dit niet voor u doen omdat wij dat niet mogen.

   Hoe zou het Hofhuys het meest duurzaam en kosten efficiënt verwarmd kunnen worden?

   Dit is zeer afhankelijk van het gebruik in de winter.

   Onze eerste gedachte is om hier direct gestookte infra rood verwarmings panelen te monteren in combinatie met het juiste ventilatie systeem.De kosten, de voor-en nadelen en het verbruik willen wij graag komen uitleggen. Daarna kunt u beslissen of u een offerte wilt aanvragen

   Ons advies is wel om dit voor oplevering, of liever nog voor start bouw, van het complex te doen.

   Hoe zouden de zolders van de EGW het meest duurzaam en kosten efficiënt verwarmd kunnen worden?

   Ook dit is afhankelijk van het gebruik van deze ruimte. In de bouwvergunning staat de zolder aangeduid als onbenoemde ruimte en deze hoeft dan ook niet extra verwarmd te worden. De woning is dusdanig goed geïsoleerd dat het in de praktijk, in de winter, automatisch op een temperatuur komt die gelijk is als de gang & overloop, dit geld overigens alleen wanneer u in de rest van de woning normaal verwarmd.

   Wanneer u de zolder voor andere doeleinden wilt gaan gebruiken adviseren wij om hier een of meerdere elektrische (infra rood) elementen te plaatsen die u alleen aanzet wanneer het echt nodig is (incidenteel gebruik)

   Hoeveel duurder wordt het als ik een zonnebank gebruik?

   Dit is afhankelijk van welke zonnebank u heeft en de frequentie van het gebruik.

   Een voorbeeld:

   • Stel u heeft een zonnebank met een totaal lamp vermogen van 1500 watt (alle lampen samen)
   • Stel u gebruikt hem 2 keer per week een half uur.
   • U gebruikt dan 2 x half uur x 1500 Watt is 1,5 kilowatt/uur per week
   • Stel u koopt stroom in voor € 0,2254 per kilowatt/uur
   • Dit betekent dat u per jaar (52 wk x 1,5 kWh) = 78 kWh extra verbruikt. Dit kost dan 78 x € 0,2254 = € 17,58 per jaar extra

    Meer kunnen wij hier niet van zeggen, echter zoals boven te lezen is, is dit 100% afhankelijk van het soort zonnebank en de mate van gebruik.

    Wie betaalt de verlichting op de galerij, trappenhuizen en andere gemeenschappelijke ruimten?

    Dit wordt betaald door de VvE en wordt via de notaris geregeld.

    Kan ik er extra panelen bij nemen?

    Ja, mits deze keuze op tijd gemaakt wordt. Desgevraagd kunnen wij, individueel, voor u een offerte maken.

    Echter er zijn wat ons betreft een aantal duidelijke voorbehouden namelijk;

    • De aannemer & architect moeten dit goed vinden (esthetisch)
    • De maximale nuts aansluiting per woning (3×25 ampére) kan niet groter worden
    • De fysieke oppervlakte van het dak is beperkt (er kunnen geen extra panelen op het dak van de buren) Voor de gemeenschappelijke daken zal de VVE dan een beslissing moeten nemen, ook hier geldt een fysieke beperking.

     Een andere oplossing zou kunnen zijn om panelen met dezelfde oppervlakte, maar met een groter vermogen, toe te passen, ook hier kunnen we, desgevraagd, een offerte voor maken.

     Hoe wordt voorkomen dat 20 jaar na afloop van het contract we met een systeem zitten wat nog maar kort meegaat en we dus een probleem hebben?

     Na 20 jaar kan er een einde levensduur zijn van de installatie.

     U heeft de optie om het contract met de ESCo te verlengen, danwel besluit u als VVE zelf een investering te doen.

     Gaan na 20 de panelen naar het individu of de VVE?

     Dit is afhankelijk van wat u afspreekt met de VVE.

     Logischerwijs zal het zijn dat de PV panelen overgaan naar de bewoner. Dat is niet aan ons en heeft, met name op de gemeenschappelijke daken, consequenties die besproken moeten worden in de VVE.

     De saldering loopt af, wat gebeurt er met de de kosten als dit afloopt? Heeft u het kostenoverzicht per type woning voor ons van de jaren van oplevering 2021 tm 2026? Als u nog niet alles weet kunt u uw aannames aangeven?

     Het klopt dat de salderings regeling, in de huidige vorm, afgebouwd gaat worden. Wat de directe consequenties voor de individu is kunnen wij onmogelijk zeggen en zullen wij dan ook niet per type aangeven.

     Een en ander is sterk afhankelijk hoe het verbruik van de elektriciteit is tijdens de periode dat de zon schijnt.

     Wij bedoelen hiermee dat er bewustwording moet plaats vinden bij gebruikers van een PV installatie. De huidige salderings regeling stimuleert niet om slim te schakelen, teveel opgewekte stroom in accu’s of boilers te stoppen, etc. etc. Dit moet veranderen in Nederland anders zullen de vaste kosten (transport van elektriciteit) niet meer te beheersen zijn.

     In een separate sessie kunnen wij desgewenst hier een toelichting op geven.

     De aangeboden micro booster (boiler) is voorbereid voor smart grid gebruik. Oftewel, mocht in de verre toekomst het salderen naar een nulpunt zijn gebracht, is dit systeem ervoor klaar om de opgewekte zonne-energie in deze slimme boiler te stoppen. Daarmee behoudt uw eigen opgewekte stroom op het dak van het complex altijd zijn waarde. EnergieMarke kan u zodra opportuun daarin adviseren.