Meer weten over Energiemarke?

Marke, markegenootschap, boermarke,

De marke, ook markegenootschap of boermarke genaamd, is een middeleeuws collectief van grotere boeren die gezamenlijk het beheer en gebruik van hun gemeenschappelijke gronden reguleerden. Het woord ‘marke’ (letterlijk grens of scheiding) wordt ook gebruikt om het gebied mee aan te geven dat bij een dorp hoort.

Waarom Energiemarke?

Energiemarke is een energiecooperatie met als doel om dorpen en regio’s energieneutraal te maken door lokaal groene energie op te wekken en lokaal te gebruiken. Dorpen en zelfs regio’s kunnen zo zelfvoorzienend en onafhankelijk gemaakt worden van landelijke spelers.

Zes redenen

  1. Onze natuur, landbouw en landelijke vergezichten blijven gespaard omdat we ongebruikte daken in te zetten als opweklocatie. Het is een praktisch en wenselijk alternatief voor de omvangrijke zonneweides en kolossale windmolens. Het enthousiasme voor deze weides en molens is tanende, mede omdat dit ten koste gaat van natuur, landbouw en zorgt voor horizonvervuiling.
  2. Het maakt onze dorpen groener en mooier. Omdat de winsten terugvloeien in een lokaal fonds profiteert de gehele gemeenschap hiervan. Hoe meer deelnemers, hoe meer winst, hoe meer lokale projecten, hoe mooier ons dorp!
  3. We creëren solidariteit, saamhorigheid en trots door de gemeenschap te laten profiteren van hun eigen energieproductie.
  4. Door de coöperatieve gedachten houden we zelf, of samen, de controle. Vroeg of laat staat de energietransitie voor de deur en door hier nu op te acteren, blijven we zelf aan het roer ipv later gedwongen te worden tot bepaalde maatregelen.
  5. We creëren zelfvoorzienend- en onafhankelijkheid. Het smart grid principe (slim en geautomatiseerd lokaal energie uitwisselen) zorgt ervoor dat we op termijn zelfvoorzienend zijn waardoor we niet meer afhankelijk zijn van landelijke energieleveranciers en de politiek.
  6. Tenslotte; Het is goed voor ons klimaat en voor een duurzame toekomst.

Missie & Visie

Missie

Energiemarke streeft naar een energieneutraal, duurzaam Nederland. Waarbij we van zoveel mogelijk dorpen een smart grid maken. En dat alles met behoud van onze natuur, landbouw en landelijke vergezichten.

Visie

We zien een Nederland die door samenwerking mooier, schoner en duurzamer is.

 

 

 

Wilt u ook Energiemarke?

Wilt u ook Energiemarke in uw dorp? En hierdoor baas worden over je eigen energie. En tevens uw dorp mooiere toekomst geven? Neem dan contact op met Tycho Tomassen via info@energiemarke.nl of neem telefonisch contact op via 055 204 89 31